Ga naar de inhoud

In praktijk AdAnte4U werk ik onder andere met de ACT-therapie, rouw -en verliesbegeleiding, Transactionele analyse, tafelopstellingen, kernkwadranten, oplossingsgericht counselen en Multi Model Mapping.

De ACT-therapie is een therapievorm waarbij je psychologische flexibiliteit, je veerkracht wordt vergroot.
Bij ACT leer je op een andere manier met vervelende gedachten, gevoelens en sensaties om te gaan dan je eerste automatische reactie je ingeeft: oplossen! Het blijkt namelijk dat het gevecht aangaan met gedachten en/of gevoelens (of ze juist proberen te vermijden) er juist vaak voor zorgt dat deze een grotere invloed krijgen iemands leven. Het alternatief is acceptatie van deze vervelende ervaringen. Niet omdat deze zo leuk zijn, maar omdat je niet wilt dat ze nog meer ruimte innemen in je leven. Met de energie die je over hebt, kun je je vervolgens richten op de dingen die er wel toe doen! De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke ervaringen/problemen uiteindelijk ten koste gaan van een waardevol vitaal leven.

Rouw-/en verliestherapie:
Rouw houdt niet op. Echter door betekenisgeving aan het verlies te geven ontstaat er weer ruimte om nieuwe ervaringen en ontmoetingen te verwelkomen waardoor de rauwe randjes er geleidelijk afgaan. De pijn wordt verzacht en er komt een nieuw levensperspectief.
Indien je vastloopt in het rouwproces kan rouw-/ en verliestherapie je helpen inzicht te krijgen in jouw levenscirkel van verlies en de belemmeringen die eventueel van invloed zijn op stagnatie van het rouwproces.

Transactionele analyse:
Deze vorm van therapie zorgt ervoor, dat je meer inzicht krijgt in je individuele persoonlijkheid, in intermenselijke verhoudingen en communicatie. Datgene wat we vroeger hebben meegemaakt en ervaren speelt, heel vaak onbewust, nog steeds mee in ons huidige leven in de omgang met anderen.