Ga naar de inhoud

 Addy van Praktijk AdAnte4U

 • is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  KvK-nummer 61516066. BTW-ID nummer: NL001526885B98
 • Is opgenomen in het hbo-register complementaire zorg bij de RBCZ. (https://rbcz.nu/)
 • Heeft een praktijklicentie en werkt volgens de kwaliteitscriteria van de beroepsvereniging ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counseling, www.abvc.nl).
 • Staat ingeschreven bij VEKTIS en beschikt over de benodigde AGB-codes. Deze zijn opvraagbaar bij de praktijk.
 • Is als RegistercounsellorABvC┬« aangesloten bij de SCAG, Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, gespecialiseerde geschillencommissie (www.scag.nl).
  Bij klachten:
  – bespreek uw onvrede met de therapeut en geef hierbij aan wat u van de therapeut verwacht
  – komt u er met de therapeut niet uit of is een gesprek met de therapeut voor u niet mogelijk of wenselijk, dan kunt u vragen om een
  klachtbehandeling met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. De link naar de klachtregeling voor het indienen van een klacht en de inzet
  van de klachtenfunctionaris.
  – leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de
  Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg 
  Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.  
 • Is onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ, www.tcz.nu).